Emma Persson

Emma Persson, biträdande jurist

Emma Persson, advokat

Emma Persson avlade juristexamen vid Lunds universitet 2011 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Halmstads tingsrätt. Våren 2013 började Emma Persson arbeta hos oss på Advokatfirman Sederholm.

Verksamhetsområden:
- Brottmål
- Familjerätt
- Socialrätt
- Migrationsrätt
- Förvaltarskapsärenden

Mobilnummer: 0705-63 64 12
Direktnummer: 042-311 17 68
E-mail: emma@sederholm.se